Herb Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zawarte w Geoportalu Gorzowa Wielkopolskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Instrukcja obsługi modułu Udostępnianie materiałów zasobu
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://geoportal.wms.gorzow.pl/map/geoportal/wms.php

UWAGA! Poprzednie adresy usługi WMS: http://www.wms.gorzow.pl/geoportal/wms.php
i http://wms.gorzow.pl/geoportal/wms.php są już nieaktualne.
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji i Katastru

Regionalnmy Program Operacyjny